Zdrowie płuc a używanie produktów z nikotyną.

Zdrowie płuc a używanie produktów z nikotyną.

Wszystkie produkty z nikotyna są groźne dla zdrowia płuc! Używanie tytoniu jest główną przyczyną przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności w Europie. Każdego roku ponad 700 tys. Europejczyków umiera z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu. Nadmierna śmiertelność związana z paleniem tytoniu dotyczy głownie chorób układu krążenia, układu oddechowego i chorób nowotworowych. Używanie tytoniu 11-krotnie zwiększa ryzyko raka płuca, a bierne palenie o 41%. Astma u osób dorosłych, które palą diagnozowana jest 61% częściej niż u niepalących. Palenie zwiększa również ryzyko infekcji dolnych dróg oddechowych, bezdechu sennego a nawet zachorowania na gruźlicę. Badania wskazują, że przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) występuje 4 razy częściej u osób palących, zdarza się również u niepalących narażonych na bierne palenie.

 Czy zdrowie płuc jest zagrożone tylko przez tradycyjne papierosy?

Szkodliwość tradycyjnych produktów tytoniowych tj. papierosów, fajek, cygar itp. jest powszechnie znana. Natomiast problemem ostatnich lat jest dostępność nowych wyrobów zawierających nikotynę. Powstają one na bazie przetworzonego tytoniu (tytoń podgrzewany) lub jego ekstraktów (papierosy elektroniczne, saszetki nikotynowe). Producenci tych produktów, promują je jako mniej szkodliwą alternatywę dla tradycyjnych papierosów. W rzeczywistości ich używanie nie jest pozbawione ryzyka.

W dymie tytoniu podgrzewanego wykazano wysokie stężenia pyłów, substancji smołowatych, substancji kancerogennych jak acetaldehydu, akrylamidu czy formaldehydu, metabolitów akroleiny.Dodatkowo, pomiary biomarkerów potencjalnych szkód zdrowotnych, przeprowadzone na osobach używających podgrzewanego produktu tytoniowego, wykazały poziomy podobne jak u użytkowników konwencjonalnych papierosów.

Używanie e-papierosów również nie jest bezpieczne. Przede wszystkim wiąże się ze wzrostem stanu zapalnego komórek w drogach oddechowych i stresu oksydacyjnego oraz zmniejszeniem odruchów kaszlowych i upośledzenie mechanizmów obronnych płuc. Ponadto narażenie na cząstki stałe i aromaty w aerozolach e-papierosów może również potencjalnie zaburzać czynność płuc oraz uszkodzić drogi oddechowe i miąższ płuc.

Pomimo, że w obu ww. produktach występują niższe poziomy niektórych toksyn niż konwencjonalne papierosach, to nie są one bezpieczne. Negatywne skutki zdrowotne wielu toksyn znajdujących się w aerozolu z e-papierosa lub tytoniu podgrzewanego nie zmniejszają się proporcjonalnie do zmniejszenia dawki. Dlatego nawet niski poziom narażenia na te toksyny może być niebezpieczny dla zdrowia płuc.

Korzyści z zaprzestania palenia dla osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego

Dlatego, dla osób z chorobami układu oddechowego, w tym POChP szczególnie ważne jest zaprzestanie stosowania produktów tytoniowych. Po pierwsze: kontynuacja ich stosowania, nawet przy ograniczeniu konsumpcji, może zaostrzać stany chorobowe. Po drugie: odstawienie, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby zawsze przynosi korzyści zdrowotne. Podsumowując, rzucenie palenia jest zawsze korzystne dla zdrowia płuc.

  • Zaprzestanie palenia zmniejsza utratę czynności płuc i ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  • Po kilku latach od zaprzestania palenia, tempo pogorszenia czynności płuc staje się podobne do tego jak u osób, które nigdy nie paliły.
  • Zaprzestanie palenia spowalnia postęp POChP, zwiększa skuteczność leczenia POChP (poprawa reakcji na leki rozszerzające oskrzela i wziewne kortykosteroidy) i poprawia ogólną jakość życia.
  • Objawy oddechowe ustępują po 3-9 miesiącach od momentu rzucenia palenia (czynność płuc może wzrosnąć o 10%)
  • Maleje liczba hospitalizacji związanych z POChP, a także rzadsze są infekcje oskrzeli vii.
  • Zaprzestanie palenia wiąże się też z poprawą jakości życia osób z astmą i zmniejszeniem nasilenia objawów astmy.
  • Zaprzestanie palenia wiąże się z poprawą wyników nawet wśród osób z rozpoznaniem raka płuca: przedłuża przeżycie oraz zmniejsza częstość nawrotów raka.

Planując odstawienie produktów z nikotyną warto skorzystać ze specjalistycznego wsparcia oferowanego przez Telefoniczną Poradnię Pomocy Palącym (801 108 108 lub 22 211 80 15)

Więcej https://jakrzucicpalenie.pl/e-papierosy-sa-niebezpieczne-dla-zdrowia/

I.Przepiórka, M.Cedzyńska

Literatura:

WHO. WHO global report: Mortality attributable to tobacco. 2012;ISBN: 978 92 4 156443 4.

European Commission, 2017 .Special Eurobarometer 458 Report Attitudes of Europeans towards Tobacco and Electronic Cigarettes. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2f01a3d1-0af2-11e8-966a-01aa75ed71a1

Jayes L, Haslam PL, Gratziou CG, Powell P, Britton J, Vardavas C, Jimenez-Ruiz C, Leonardi-Bee J; Tobacco Control Committee of the European Respiratory Society. SmokeHaz: Systematic Reviews and Meta-analyses of the Effects of Smoking on Respiratory Health. Chest. 2016 Jul;150(1):164-79. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.060. Epub 2016 Apr 19. PMID: 27102185.

St Helen G, Jacob Iii P, Nardone N, Benowitz NL. IQOS: examination of Philip Morris International’s claim of reduced exposure. Tob Control. 2018 Nov;27(Suppl 1):s30-s36. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054321. Epub 2018 Aug 29. PMID: 30158205; PMCID: PMC6252487.

Glantz SA. PMI’s own in vivo clinical data on biomarkers of potential harm in Americans show that IQOS is not detectably different from conventional cigarettes. Tob Control. 2018 Nov;27(Suppl 1):s9-s12. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054413. Epub 2018 Aug 21. PMID: 30131374; PMCID: PMC6202159. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30131374/

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Public health consequences of e-cigarettes. Washington, DC: The National Academies Press. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507159/

U.S. Department of Health and Human Services. Smoking Cessation: A Report of the Surgeon General—Executive Summary. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2020. https://www.hhs.gov/sites/default/files/2020-cessation-sgr-executive-summary.pdf

Tønnesen P, Pisinger C, Hvidberg S, Wennike P, Bremann L, Westin A, Thomsen C, Nilsson F. Effects of smoking cessation and reduction in asthmatics. Nicotine Tob Res. 2005 Feb;7(1):139-48. doi: 10.1080/14622200412331328411. PMID: 15804686.

Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. BMJ. 2010 Jan 21;340:b5569. doi: 10.1136/bmj.b5569. PMID: 20093278; PMCID: PMC2809841.