E-papierosy są niebezpieczne dla zdrowia

    Jak wiele osób postrzega e-papierosy?

Papierosy elektroniczne reklamowane są przez producentów, jako produkty nieszkodliwe lub mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy. Zarówno jednak doniesienia medialne, jak i wyniki badań naukowych bywają sprzeczne, ale nie potwierdzają takich twierdzeń. Z całą pewnością nieznany jest długofalowy wpływ ich używania na zdrowie zarówno palących, jak i biernych palaczy. Nie została także potwierdzona ich skuteczność we wspomaganiu rzucania palenia. Stosunkowo niedługa obecność na rynku tych produktów nie pozwala na rzetelną i kompleksową ocenę długofalowych konsekwencji ich użytkowania.

    Co mówią badania?

Coraz częściej jednak pojawiają się doniesienia z badań nad e-papierosami. Opublikowany w 2017 roku raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowi próbę  kompleksowej oceny e-papierosów w oparciu o analizę wniosków z dostępnych badań naukowych. Jak podaje WHO, e-papierosy mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie użytkowników oraz osoby narażone na bierne wdychanie aerozolu z e-papierosów.
Badania wykazują w aerozolu produkowanym przez e-papierosy obecność substancji rakotwórczych i innych szkodliwych dla zdrowia. Zwracają też uwagę na negatywny wpływ na układ oddechowy, układ krążenia, układ immunologiczny, układ nerwowy. Wiadomo już również, że zarówno aerozol powstający w e-papierosach jak i w wyniku podgrzewania tytoniu zawiera substancje rakotwórcze. W powstającej w wyniku podgrzewania parze zidentyfikowano również substancje, które uszkadzają układ oddechowy. Badania na komórkach ludzkich i zwierzęcych potwierdzają negatywny wpływ e-papierosów na układ oddechowy. Dzieje się tak poprzez promowanie procesów zapalnych, uszkodzenia DNA z jednoczesnym upośledzeniem jego funkcji naprawczych.

Co jeszcze?

Ponadto wyniki badań wskazują na zwiększone ryzyko zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz zapalenie płuc wśród użytkowników e-papierosów. Warto również pamiętać, że zawierają psychoaktywną nikotynę i generują lub podtrzymują uzależnienie.
Specjaliści zwracają również uwagę, że liquidy używane w e-papierosach zawierają substancje smakowe i zapachowe, które dopuszczone są na rynek jako produkty spożywcze, przeznaczone do spożycia, a nie inhalowania. Tymczasem wiadomo już, że podgrzewanie tych substancji powoduje ich rozpad na substancje o toksycznym działaniu na organizm człowieka i powodujące min. groźne podrażnienia dróg oddechowych.

Co to jest EVALI?

W 2019 r. w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano liczne przypadki ostrych zachorowań na choroby płuc, które przyczynowo powiązane były z używaniem e-papierosów. W tym samym roku sklasyfikowano nową jednostkę chorobową o kodzie ICD10 J68.9.  nazwaną EVALI (E-cigarette Vaping Associated Lung Injury). EVALI to ostre uszkodzenie płuc, związane z wdychaniem związków chemicznych, które powstają w wyniku używania e-papierosów. Najczęściej jest to związane z podgrzewaniem w e-papierosach płynów zawierających kanabinoidy i inne często nieznane substancje psychoaktywne. Od sierpnia 2019 r. (gdy odnotowano pierwszy przypadek tej choroby) do stycznia 2020 r.  na terenie Stanów Zjednoczonych odnotowano 2668 hospitalizacji związanych z EVALI. Z tego powodu zmarło tam w sumie 60 osób. W Polsce do stycznia 2020 r odnotowano już trzy przypadki uszkodzeń płuc w wyniku palenia elektronicznych papierosów.

Bibliografia:

https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_EN.pdf?ua=1&ua=1

Korfei M. The underestimated danger of E-cigarettes – also in the absence of nicotine, Respir Res. 2018; 19: 159,

Zielonka T., „Czy możemy polecać e-papierosy naszym pacjentom?” file:///C:/Users/48507/Downloads/50851-117920-1-SM.pdf

https://pulsmedycyny.pl/evali-nowa-choroba-pluc-zwiazana-z-e-papierosami-980628?fbclid=IwAR3Hg3ai2kqqvdQwHHtoTAQWOE5DfOVxaJLZtIKZqz9lOT870mNk1acdQpo