Jak odmawiać palenia papierosów

Nie dla palenia papierosów! Jak odmawiać, gdy ktoś Cię częstuje?

Nie raz po rzuceniu palenia znajdziesz się w sytuacji, w której zaproponowany Ci zostanie papieros. Możesz poczuć się niepewnie, więc zaplanuj jak odpowiesz na taka propozycję. Na pytanie „zapalisz?” można odpowiedzieć na wiele sposobów. Ważne żeby odmowa była skuteczna i taktowna. Pamiętaj, że decyzja „nie palę” wynikła z ważnych dla Ciebie argumentów i dlatego powinniśmy zadbać, by wyrazić ją tak stanowczo, jak tylko wymaga tego sytuacja. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, możesz skorzystać ze schematu budowy skutecznej odmowy, która nie wywoła u drugiej osoby nieprzyjemnych uczuć i nie wpłynie negatywnie na nasze relacje z innymi.

Jak asertywnie odmówić zapalenia papierosa?

Odmowa taka powinna zawierać następujące elementy:

  1. NIE – stanowczo i bezpośrednio przedstawiamy nasza decyzję. To najważniejsza część naszej odmowy!

  2. informacja o tym, że nie przyjmiemy propozycji
  3. uzasadnienie naszej decyzji – Zastosuj słowa takie jak: “chcę”, “postanowiłam/łem”, “zdecydowałam/łem”. Dzięki temu nie dopuścisz do ewentualnego namawiania Cię.

  4. Zmiękczenie/lub zapowiedź konsekwencji namawiania Cię – w zależności od Twoich relacji z rozmówcą lub jego reakcji na odmowę możesz zmiękczyć swoją wypowiedź (np. mową ciała – mimiką) lub jeśli rozmówca nie ustaje w namowach zapowiedzieć, że w przypadku dalszego namawiania Cię, będziesz musiał unikać kontaktu z ta osobą

Np. Nie (1), dziękuję nie palę (2). Postanowiłam/łem więcej nie palić (3). Jeśli będziesz mi nadal proponował papierosy, będę musiał ograniczyć nasze kontakty

Możesz również poprosić, by w przyszłości nie proponowano Ci palenia.