Środowisko i Pierwsze Pokolenie Wolne od Tytoniu

Europejska Inicjatywa Obywatelska:

Środowisko i Pierwsze Pokolenie Wolne od Tytoniu

Powszechnie wiadomo, że używanie tytoniu jest najczęstszą, pojedynczą, ale możliwą do uniknięcia przyczyną zgonów na świecie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że działania przemysłu tytoniowego i używanie tytoniu przyczynia się do poważnego zanieczyszczenia powietrza i degradacji środowiska naturalnego, a w konsekwencji do dodatkowego pogorszenia warunków życia, utraty zdrowia i śmiertelności.

Oto kilka faktów. Niedopałki papierosów i inne odpady tytoniowe są największym źródłem śmieci i drugim źródłem zanieczyszczenia środowiska plastikiem na świecie. Produkcja i palenie tytoniu to coroczna emisja ok. 104 mln ton dwutlenku węgla do atmosfery, co stanowi ekwiwalent 1/5 jego emisji przez globalny przemysł lotniczy. Niedopałki papierosów to jedna z głównych przyczyn pożarów setek tysięcy kilometrów kwadratowych lasów i zanieczyszczenia akwenów wodnych. Ich biodegradacja może trwać nawet 25 lat, a wykonanych z plastiku e-papierosów lub wyrobów tytoniu podgrzewanego nawet kilkadziesiąt razy dłużej. Skutkiem produkcji bibułki i filtrów papierosowych, wykonanych z celulozy, jest masowa – co roku 600 mln drzew –  wycinka lasów. To więcej niż w Puszczy Amazońskiej. Używanie plastiku, nawozów, pestycydów i innych chemikaliów podczas uprawy i produkcji tytoniu przyczynia się do zanieczyszczenia gleby i wody, a w konsekwencji poważnego zagrożenia życia flory i fauny. Na produkcję tylko 6 bln papierosów produkowanych corocznie zużywamy aż 22 mld ton wody.

 

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Środowisko i Pierwsze Pokolenie Wolne od Tytoniu” chce temu przeciwdziałać promując ideę zaprzestania sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów zawierających nikotynę obywatelom urodzonym po 2010 r., tworząc europejską sieć plaż, akwenów wodnych i parków narodowych wolnych od tytoniu, zwiększając liczbę i powierzchnię miejsc wolnych od używania tytoniu, e-papierosów i tytoniu podgrzewanego, eliminując reklamy, promocję i lokowanie produktów tytoniowych w mediach audiowizualnych i społecznościowych, zwiększając finansowanie projektów badawczych i rozwojowych dotyczących prewencji i leczenia chorób tytoniowych. Aby podjąć działania legislacyjne w Parlamencie Europejskim, musimy zebrać w Unii Europejskiej 1 milion głosów wsparcia dla ww. inicjatywy do 16 stycznia 2024 r., w Polsce co najmniej 36 660.

Można to zrobić na stronie projektu: https://eci.ec.europa.eu/029/public/#/screen/home.

Skopiuj i kliknij link lub zeskanuj kod QR. Apelujemy o aktywne wsparcie i promocję naszej inicjatywy oraz zapraszamy do współpracy (Kontakt: dr n. med. Krzysztof Przewoźniak (Europejski Zespół Koordynacyjny EIO, tel. 22 570 94 51, kom. 792 779 990).

 

Więcej informacji https://jakrzucicpalenie.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu/