Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022- Chroń środowisko

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022- Chroń środowisko

Światowy Dzień Bez Tytoniu to okazja by zwrócić uwagę na mniej dotychczas nagłaśniany problem: negatywny wpływ  tytoniu na środowisko  naturalne. Palenie papierosów i używanie wyrobów tytoniowych  może powodować szkody zdrowotne. Jest też kosztowne, nieestetyczne oraz ma wiele innych niekorzystnych konsekwencji. Przemysł tytoniowy (poczynając od uprawy i produkcji tytoniu, przez dystrybucję produktów tytoniowych, aż po toksyczność odpadów) wywiera negatywne skutki na cały ekosystem.

Zmiany klimatu

Uprawa tytoniu przyczynia się do zmian klimatu (emisja gazów cieplarnianych) oraz wylesiania i degradacji gleby. Dym tytoniowy przyczynia się do wyższego poziomu zanieczyszczenia powietrza i zawiera trzy rodzaje gazów cieplarnianych. Szacuje się, że od lat 70. XX wieku z powodu tytoniu na całym świecie utracono około 1,5 miliarda hektarów lasów (głównie tropikalnych), co przyczyniło się do nawet 20% rocznego wzrostu emisji gazów cieplarnianych.

Wylesianie i degradacja terenów rolnych

Drzewa są wycinane, aby oczyścić ziemię pod uprawę tytoniu, a po zbiorach pali się drewno do suszenia liści tytoniu. Do wyprodukowania 300 papierosów potrzebne jest jedno całe drzewo. Około 200 000 hektarów ziemi jest oczyszczanych rocznie pod uprawę i suszenie tytoniu. Wyjałowiona ziemia nie nadaje się do wykorzystania w rolnictwie. Około 90% całej produkcji tytoniu koncentruje się w krajach rozwijających się, o niskich i średnich dochodach. Przemysł tytoniowy oferuje krótkoterminowe korzyści pieniężne z uprawy, które są niwelowane przez długoterminowe konsekwencje zwiększonego braku bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Wyczerpywanie zasobów wodnych

Żeby powstał 1 papieros zużywa się  około 3,7 litra wody (uprawa tytoniu, produkcja, dystrybucja, i utylizacja). Uprawa tytoniu wyczerpuje poziom wód gruntowych. Sam etap uprawy tytoniu wymaga takiej samej ilości wody, jaką człowiek potrzebowałby przez cały rok.

Toksyczność odpadów

Filtry papierosowe (niedopałki) często trafiają do zbiorników wodnych i są źródłem zanieczyszczeń chemicznych i mikroplastikiem. Rozkład niedopałka papierosa zajmuje około 10 lat, co daje czas na wypłukanie nikotyny i substancji chemicznych do otaczających ekosystemów.

Każdego roku do środowiska wyrzuca się około 4,5 biliona papierosów. Badania dotyczące śmiecenia wykazały, że około 65% palaczy niewłaściwie wyrzuca niedopałki papierosów (np. na chodnikach, plażach itp.). Kolejnym problemem jest utylizacja wkładów i baterii do e-papierosów. Większość plastikowych wkładów do e-papierosów nie nadaje się do ponownego użycia ani recyklingu i trafia do rynsztoków, na ulice i do zbiorników wodnych. Niewłaściwa utylizacja tych produktów jest wyjątkowo szkodliwa dla środowiska, ponieważ składają się one z materiałów, które nie ulegają biodegradacji, takich jak metalowe cewki, plastik, atomizery, baterie i mikrokontrolery. Ponadto wiele produktów jest jednorazowego użytku i w całości stanowią odpady.

 „Mydlenie oczu” przez przemysł tytoniowy

Przemysł tytoniowy stara się zmienić swój wizerunek i finansuje projekty i organizacje związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stosowane są różne strategie by poprawić swoją reputację. Jednym ze sposobów jest oznaczanie produktów jako „ekologiczne”, a innym finansowanie organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Jednoznacznie trzeba podkreślić, że są to manipulacje!

W Światowym Dniu Bez Tytoniu rzuć palenie, aby ocalić naszą planetę

Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza egzystencja. Dlatego rzuć palenie!

Pamiętaj jeśli palisz paczkę papierosów dziennie (20 szt) i rzucisz palenie to:

  • Każdego dnia oszczędzasz 74 litry wody
  • Już po 15 dniach oszczędzasz jedno drzewo
  • Nie przyczyniasz się do zmian klimatu
  • Nie przyczyniasz się do degradacji terenów rolnych
  • Unikasz zatruwania środowiska toksycznymi odpadami

Więcej danych na ten temat:  https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022