31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

Hasłem Światowego Dnia bez Tytoniu w 2023 r  jest „Potrzebujemy żywności nie tytoniu”.

Od lat obserwowane jest narastanie kryzysu żywnościowego na świecie. Ostatnie dramatyczne wydarzenia związane z pandemią COVID-19 i konfliktami zbrojnymi oraz postępujące zmiany klimatyczne uwidoczniły konieczność podjęcia radykalnych działań. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) kolejny raz zwraca uwagę na szkodliwe dla naszej planety praktyki przemysłu tytoniowego.

Nawet 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu zagrożenia brakiem żywności, wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Tymczasem około 3,5 miliona hektarów ziemi rocznie zajmowanych jest przez uprawę tytoniu. Hamuje to postęp rolnictwa, wprowadzanie alternatywnych, zrównoważonych upraw wyjaławia grunty orne, stwarza zagrożenie dla zdrowia rolników i ich rodzin oraz prowadzi do degradacji środowiska.

Uprawa tytoniu zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie.

Aby oczyścić ziemię pod uprawę tytoniu wycinane są  hektary terenów leśnych. W dalszej produkcji papierosów również wykorzystuje się drewno np. do suszenia liści tytoniu. Szacuje się, że do wyprodukowania 300 papierosów potrzebne jest jedno całe drzewo. Czyli na potrzeby osoby palącej przeciętnie około 1 paczki dziennie, w przeciągu miesiąca wycinane są dwa drzewa.

Około 3,5 miliona hektarów ziemi rocznie zajmowanych jest przez uprawę tytoniu. To ogranicza areał, który mogłyby zostać wykorzystany do uprawy roślin, które wyżywią miliony ludzi, zmniejszając brak bezpieczeństwa żywnościowego.

Uprawa tytoniu jest bardzo wymagająca i degraduje grunty rolne. Intensywne stosowanie pestycydów oraz nawozów sztucznych przyczynia się do degradacji gleby. Chemikalia przedostają się również do wód, zanieczyszczając jeziora, rzeki i wodę pitną.

Grunty rolne zajęte przez uprawę tytoniu tracą różnorodność biologiczną co prowadzi do zmniejszenia żyzności czy nawet pustynnienia.

Uprawa tytoniu stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ekonomicznego rolników

Około 90% całej produkcji tytoniu koncentruje się w krajach rozwijających się, o niskich i średnich dochodach. Ułatwia to stosowanie praktyk biznesowych, w których rolnicy zostają zobowiązani do upraw tytoniu, a równocześnie ubożeją i cierpią z powodu chorób związanych z produkcją tytoniu.

Rolnicy, kuszeni doraźnym zyskiem, zawierają umowy, które wpędzają ich w zadłużenie. Przemysł często zaniża klasyfikację i ceny liści tytoniu, a dodatkowo potrąca od zarobku koszt nasion i innych materiałów niezbędnych do uprawy.  Wbrew zapewnieniom przemysłu tytoniowego jego uprawa nie jest dochodowa. Produkcja tytoniu wymaga dużych nakładów finansowych, jest pracochłonna i czasochłonna (dojrzewanie trwa 9 miesięcy) i sprzyja pozostawaniu w ubóstwie.

Rolnicy uprawiający tytoń narażeni są na kontakt z pyłem tytoniowym i pestycydami.  Podczas prac wiązanych z hodowlą tytoniu rolnik może wchłonąć nikotynę odpowiadającą 50 papierosom dziennie. Obserwowano również poważne narażenie rodzin rolników, a zwłaszcza dzieci na szkodliwe substancje, które przenoszone są przez rolników do domów na swoich ciałach, ubraniach lub butach.

Wiadomo również, że kobiety i dzieci są często głównymi pracownikami zatrudnionymi przy produkcji tytoniu. Naraża to na kontakt z zielonymi liśćmi tytoniu i chemikaliami, a także ekspozycją na dym tytoniowy podczas procesu peklowania. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych np. choroby zielonego tytoniu czyli zatrucia nikotyną, która podczas dotykania liści tytoniu dostaje się przez skórę do organizmu.

Przemysł tytoniowy jest wytwórcą szkodliwych i uzależniających produktów.

Trzeba podkreślić, że są to konsekwencje praktyk przemysłu wytwarzającego produkty powodujące na świecie ok. 8 mln przedwczesnych zgonów rocznie.  Używanie produktów tytoniowych zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, układu oddechowego, licznych nowotworów oraz wielu innych chorób np. osteoporozy czy jaskry. Szacuje się, że osoba paląca żyje o ok. 10 lat krócej. Konsekwencje zdrowotne wiążą się głównie z faktem silnego potencjału uzależniającego nikotyny, która znajduje się w produktach tytoniowych.

Podsumowując: Podczas trwającego kryzysu żywnościowego na świecie uprawy toksycznej, uzależniającej i powodującej poważne szkody zdrowotne rośliny, niszczą środowisko, ograniczają areał upraw roślin jadalnych i szkodzą rolnikom.

Światowy Dzień bez Tytoniu – Czy możemy coś zrobić?

W  związku ze Światowym Dniem Bez Tytoniu w 2023 r. sformułowano apel do rządów o kreowanie światowej polityki antytytoniowej. Postuluje się zaprzestania dopłat do uprawy tytoniu i przekierowanie środków finansowych do wspierania rolników w przejściu na bardziej zrównoważone uprawy. Poprawi to bezpieczeństwo żywnościowe na świecie i przeciwdziałać będzie degradacji środowiska.

Każdy kto pali tytoń również może wpływać na tę sytuację. Zmniejszając popyt na tytoń zmniejszą się dochody przemysłu tytoniowego. Tym samym ograniczy to jego możliwości szkodzenia planecie, szkodzenia rolnikom w krajach rozwijających się i dalszej promocji niebezpiecznych produktów.

Zaprzestanie palenia nie zawsze jest łatwe, ale zawsze jest możliwe!  Zadzwoń do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, pod numer 801 108 108 lub 22 211 80 15 i  zaplanuj rzucenie palenia!

W Światowym Dniu bez Tytoniu podejmij swoją indywidualną walkę o lepszy świat i rzuć palenie!

Więcej: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day

Światowy Dzień bez Tytoniu 2022 r https://jakrzucicpalenie.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu/