Wsparcie rzucenia palenia w miejscu pracy – obopólna korzyść

Wsparcie rzucenia palenia w miejscu pracy – obopólna korzyść

Palenie niesie ze sobą ryzyko zdrowotne dla palacza, jego bliskich i osób w jego otoczeniu. Ma również swoje konsekwencje ekonomiczne, które rozciągają się  też na pracodawcę osoby palącej. Dlatego wsparcie  rzucenia palenia w miejscu pracy oznacza obopólną korzyść.

Statystycznie prawie 3,5 mln osób pali papierosy w czasie pracy.

W Polsce w 2019 roku nałogowe palenie deklarowało 21 proc. społeczeństwa, a pracę zawodową wykonuje niewiele ponad 45,5 proc. Polaków. Jeżeli co piąta osoba pali to statystycznie prawie 3,5 mln osób robi to w pracy.

To ile pracodawcę kosztuje palenie jego pracowników w pracy zależy od wielu czynników. To m.in. liczby wypalanych w pracy papierosów, długość przerwy na palenie, rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy i zależna od tego wysokość wynagrodzenia. Badanie z 2017 r. wykazało, że każdego dnia z powodu przerw na papierosa firmy w Polsce tracą prawie 31 mln złotych.

Od 2010 zakaz palenia w miejscach publicznych jest regulowany ustawą. Dobrą wolą pracodawcy jest wyznaczenie specjalnego miejsca przeznaczonego do palenia, czyli tzw. palarni. Palarnia powinna być oddzielona konstrukcyjnie od innych pomieszczeń. Musi też być zaopatrzona w wentylację mechaniczną lub system filtracyjny. Ma to zapobiegać przedostawania się dymu tytoniowego, lub innych substancji uwalnianych z nowych wyrobów tytoniowych do innych pomieszczeń. Organizacja palarni to duży wydatek. Należy jednak pamiętać, że regularne palenie przyczynia się do obniżenia odporności. To z kolei prowadzi do rozwoju infekcji dróg oddechowych i odpowiada za ich częste nawroty. Osoba często i przewlekle chorująca jest mało wydajnym pracownikiem oraz generuje finansowe obciążenie dla firmy.

Wspieranie w  rzuceniu palenia w miejscu pracy

W trosce o zdrowie pracowników, jak również wydajność i jakość świadczonych przez firmę usług oraz zmniejszenie strat finansowych firmy, w interesie pracodawcy jest zmniejszenie liczby osób palących w pracy. Pracodawca może wspomóc pracowników w walce z nałogiem poprzez wdrożenie odpowiednich programów skierowanych na zaprzestanie palenia. Mimo, że tego rodzaju rozwiązania w Polsce nie są standardem, to jednak coraz więcej firm dostrzega problem jaki niesie ze sobą nałóg pracownika i podejmuje się walki z nałogiem w miejscu pracy. W kampanii antynikotynowej „Firma bez papierosa” wzięła udział firma Benefit Systems, ze wsparcia w rzucaniu palenia skorzystały m.in. SONY, PLAY, DANSKE BANK, IBM, IKEA, a z zaleceń „Firmy wolnej od tytoniu” skorzystały m.in. Johnson&Johnson, Promotech i Grupa Badawcza DSC.

Nawet minimalna interwencja antynikotynowa może okazać się korzystna – specjalistyczną i anonimową pomoc od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21 i w soboty w godzinach 9-15 oferuje Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (801 108 108 lub 22 211 80 15).

 

 

Literatura:

  1. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Postawy Polaków wobec palenia tytoniu – Raport 2019 r., https://www.gov.pl/web/gis/postawy-polakow-wobec-palenia-tytoniu–raport-2017(dostęp: 21.10.2022 r.)
  2. Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polskihttps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2021-roku,4,41.html (dostęp: 21.10.2022 r.)
  3. Work Service, Pracodawcy tracą miliony przez palaczyhttps://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Pracodawcy-traca-miliony-przez-palaczy (dostęp: 21.10.2022 r.)
  4. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U.2021.276 t.j.
  5. Program antynikotynowy dla pracowników, https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/702333,Program-antynikotynowy-dla-pracownikow.html (dostęp: 21.10.2022 r.)
  6. Pracodawca, a palący pracownik. Wyzwanie dla Employer Branding, https://markapracodawcy.pl/pracodawca-a-palacy-pracownik-nowe-wyzwanie-dla-employer-branding/ (dostęp: 21.10.2022 r.)

Jak wspierać innych w rzuceniu palenia: https://jakrzucicpalenie.pl/chce-zeby-ktos-rzucil-palenie/