Uzależnienie psychiczne

Czyli trudności w utrzymywaniu kontroli nad używaniem danego środka. Jeśli w określonych sytuacjach (np. w sytuacji stresowej, lub pijąc kawę) odczuwasz przymus, ogromną ochotę zapalenia papierosa i dominuje ona nad innymi Twoimi odczuciami, oznacza to, że jesteś uzależniony psychicznie. Nie jest to jeszcze powodem do paniki. Po prostu odkąd regularnie palisz nabrałeś nawyku zapalania papierosa w pewnych sytuacjach, pewnych miejscach, czy w towarzystwie pewnych osób. Niektórym wypalanym przez Ciebie papierosom towarzyszy też swoisty rytuał. Nauczyłeś się, reagować na wiele różnych sytuacji w ten jeden sposób – zapalając papierosa. Rzucając palenie musisz zmienić ten odruch i nauczyć się innego sposobu zachowania się w tych wszystkich codziennych sytuacjach, w których dotąd zapalałeś. Najlepiej będzie, jeśli nad zmianą nawyków zaczniesz pracować jeszcze zanim ostatecznie odstawisz papierosy. Test – zastanów się czy, nie odczuwasz złego samopoczucia, gdy nie możesz zapalić w sytuacji, w której zwykle zapalasz.