Czy palenie i depresja wpływają na siebie? Czy hipoteza o samoleczeniu poprzez palenie jest prawdziwa? Często palenie papierosów traktowane jest jako sposób na poprawę nastroju, łatwo dostępne „pocieszenie”. Panuje również przekonanie, że to palenie pozwala łagodzić objawy depresyjne, bo doraźnie redukuje lęki i obniżenie nastroju.

Depresja częściej występuje wśród palaczy

Badania wskazują, że osoby z zaburzeniami depresyjnymi lub lękowymi dwukrotnie częściej są palaczami niż osoby nie chorujące na depresję.  Zaobserwowano  też wyraźny związek między częstością palenia a nasileniem objawów depresji i lęku.  Wyniki badań populacyjnych w Australii i USA wykazały, że palacze mają wyższy wskaźnik depresji niż osoby niepalące. Istnieją również dowody na to, że palenie tytoniu sprzyja rozwojowi zaburzeń depresyjnych  Badania prospektywne wskazują, że rozpoczęcie palenia wiążą się ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju zaburzeń depresyjnych. Palaczom z depresją trudniej jest też walczyć z uzależnieniem. Podczas rzucania palenia silniej odczuwają objawy fizyczne i psychiczne odstawienia nikotyny, mają większe trudności w radzeniu sobie ze stresem i częściej niż osoby zdrowe wracają do palenia pod wpływem negatywnych emocji. Złą wiadomości dla osób chorych jest również fakt, że palenie tytoniu osłabia działanie wielu leków antydepresyjnych i tym samym zmniejsza skuteczność leczenia.

Zaprzestanie palenia osłabia nasilenie objawów depresyjnych

Chociaż zaprzestanie palenia może w krótkiej perspektywie nasilać objawy depresji to po ustąpieniu objawów odstawienia nikotyny sytuacja się odwraca.  Coraz więcej doniesień sugeruje, że palenie przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego, a nasilenie objawów depresyjnych zmniejsza się wraz z upływem czasu od ostatniego palenia.

Czy rzucać palenie jeśli mam depresję?

Nie ma wątpliwości, że biorąc pod uwagę udowodniony szkodliwy wpływ palenia na zdrowie oraz negatywny wpływ na przebieg choroby i jej leczenie, osoby z depresją powinny jak najszybciej przestać palić. Natomiast warto podkreślić, że w przypadku osób chorujących na depresję wskazane jest zaplanowanie rzucania palenia pod opieką specjalisty.

Wskazówki i informacje na temat skutecznych metod rzucania palenia uzyskasz dzwoniąc do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym (801 108 108 lub 22 211 80 15). Tutaj dowiesz się jakie środki farmakologiczne mogą pomóc w rzuceniu palenia https://jakrzucicpalenie.pl/tabletki-na-niepalenie/.

I. Przepiórka, M.Cedzyńska

Campion, J., Checinski, K., Nurse, J., & McNeill, A. (2008). Smoking by people with mental illness and benefits of smoke-free mental health services. Advances in Psychiatric Treatment, 14(3), 217-228. doi:10.1192/apt.bp.108.005710

Martini S, Wagner FA, Anthony JC. The association of tobacco smoking and depression in adolescence: evidence from the United States. Subst Use Misuse. 2002;37(14):1853-67. doi: 10.1081/ja-120014087. PMID: 12511055.

Kinnunen, T., Doherty, K., Militello, F. S., & Garvey, A. J. (1996). Depression and smoking cessation: Characteristics of depressed smokers and effects of nicotine replacement. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(4), 791–798. https://doi.org/10.1037/0022-006X.64.4.791