Najlepszy pomysł – nie zaczynać!

Papierosy? Najlepszy pomysł – nie zaczynać!

Najlepszy pomysł – nie zaczynać palić papierosów! Najpewniejszym sposobem na uniknięcie konsekwencji zdrowotnych wynikających z używania tytoniu jest nierozpoczynanie palenia. Niestety, dużej części młodych osób nie udaje się uniknąć eksperymentowania z papierosami lub innymi produktami z nikotyną. Potwierdzają to dane pochodzące z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) w 2019 r. Wynika z nich, że aż około 70% ankietowanej młodzieży (15-18 lat) chociaż raz miało kontakt z wyrobami zawierającymi nikotynę. Według innego badania, dotyczącego jeszcze młodszej grupy nastolatków (w wieku 13-15 lat), blisko 16% chłopców i około 15% dziewcząt paliło w Polsce papierosy (badanie Global Youth Tobacco Survey – GYTS z 2016 r.). Dodatkowo, badanie wykazało  wyjątkowo wysokie odsetki młodzieży używającej e-papierosy, które wynosiły odpowiednio 28% i blisko 19% dla chłopców i dziewcząt.

Czy tylko papierosy tradycyjne są niebezpieczne dla zdrowia?

Należy podkreślić, że wszystkie formy używania tytoniu są niebezpieczne dla jego użytkowników. Nie ma bezpiecznego dla zdrowia stopnia narażenia na tytoń – okazjonalne sięganie po papierosy jest również szkodliwe. Używanie e-papierosów czy tytoniu podgrzewanego również nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia. Powodem są m.in. wysokie dawki nikotyny, jakie dostarczane są do organizmu przy ich użyciu. Wiadomo również, że ich używanie wiąże się z wprowadzaniem do organizmu wielu substancji toksycznych. Dodatkowo, należy podkreślić, że nadal nie ma wystarczających dowodów naukowych potwierdzających, że e-papierosy, czy tytoń podgrzewany ułatwiają rzucenie papierosów tradycyjnych.  Wyroby te nie powinny być promowane jako pomoc w rzucaniu palenia. Niektóre z e-papierosów mogą zawierać bardzo wysokie dawki nikotyny – substancji, która powoduje silne uzależnienie i może powodować zatrucia. W niektórych e-papierosach liquid służący do pojedynczego użycia może zawierać nawet taką samą dawkę nikotyny jak jedna paczka tradycyjnych papierosów (=20 sztuk papierosów). O mechanizmach uzależnienia od nikotyny więcej dowiesz się tutaj: https://jakrzucicpalenie.pl/mechanizmy-uzaleznienia/

Najlepiej nie zaczynać!

Dlatego najlepszym wyborem jest unikanie wszystkich produktów z nikotyną. Eksperymentowanie z nimi może prowadzić do choroby jaką jest uzależnienie od nikotyny oraz innych poważnych konsekwencji zdrowotnych. Papierosy? Najlepszy pomysł – nie zaczynać!

 

Literatura:

 

  1. M. Kazubski, J. Durlik, Ł. Balwicki, D. Kaleta, Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ankietowe badanie młodzieży, Wrocław 2019
  2. WHO, Global Youth Tobacco Survey. Poland 2016, dostęp z: https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/574
  3. WHO – https://www.who.int/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-no-tobacco-day-2020/wntd-tobacco-fact-sheet.pdf