Korzyści z rzucenia palenia a leczenie onkologiczne

Korzyści z rzucenia palenia a leczenie onkologiczne

Rzucenie palenia jest szczególnie ważne po rozpoznaniu choroby nowotworowej!

Rozpoznanie choroby nowotworowej jest często punktem przełomowym w życiu. Bywa, że następuje zwrot w dotychczasowym podejściu do wielu spraw i może pojawiać się szczególnie silna motywacja do wprowadzania zmian w życiu np. do zaprzestania palenia. Wiele osób rzuca wówczas palenie. Niestety równie wielu nadal pali, nie wiedząc jak ogromny wpływ na przebieg leczenia i dalsze rokowanie miałoby odstawienie papierosów.

Kontynuacja palenia tytoniu może znacznie zagrozić skutecznemu leczeniu raka.

Natomiast odstawienie produktów tytoniowych ma istotny korzystny wpływ na skuteczność leczenia i jego rokowania, ryzyko wystąpienia drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego i pozytywnie wpływa na odczuwaną jakość życia.

Rzucenie palenia a leczenie onkologiczne

Rzucenie palenia po rozpoznaniu nowotworu zmniejsza ryzyko:

  • powikłań okołooperacyjnych (min: anestezjologicznych, kardiologicznych, pielęgnacyjnych),

Palenie to jeden z głównych czynników rozwoju chorób układu krążenia i układu oddechowego, które zwiększają  ryzyko przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Palenie tytoniu utrudnia przygotowywanie i komplikuje zabiegi chirurgiczne (utrudnienie w procedurze anestezjologicznej) oraz jest powodem problemów pielęgnacyjnych.

U chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc ryzyko powikłań pooperacyjnych szacowane jest na 26% do 78%.

Dlatego zaleca się odstawienie papierosów na przynajmniej 8 tygodni przed zabiegiem, a minimalny okres abstynencji, który pozwoli istotnie ograniczyć ryzyko zabiegu to 1 dzień.

  • obniżenia skuteczności radioterapii

U osób niepalących odnotowuje się lepszą tolerancję napromieniania oraz mniejsze nasilenie wczesnych i późnych odczynów popromiennych.  Rzucenie palenia sprzyja wyższej ocenie jakości życia przez pacjentów (słabsze odczuwanie dolegliwości bólowych i krótszy czas gojenia po radioterapii). Natomiast kontynuacja palenia podczas radioterapii sprzyja powstawaniu nowotworów wtórnych np. w przypadku raka piersi zwiększa się trzykrotnie ryzyko wystąpienia raka płuca. U  chorych palących w czasie naświetlań odsetek całkowych odpowiedzi na leczenie wynosił 45%  w stosunku do poziomu 74% u niepalących,

  • obniżenia skuteczności chemioterapii

Składniki dymu tytoniowego zwiększają metabolizm w wątrobie wielu leków. To powoduje obniżenie stężenia i tym samym mniejszą skuteczność działania niektórych chemioterapeutyków. Zaprzestanie palenia pozwala na optymalne działanie stosowanej terapii. W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu wieku, zaawansowania choroby i jednoczesnego stosowania chemioterapii, ryzyko zgonu było 2.5 krotnie większe u chorych kontynuujących palenie niż u byłych palaczy lub nigdy nie palących.

  • wystąpienie kolejnego nowotworu

Zaprzestanie palenia na każdym etapie  choroby onkologicznej ogranicza  ryzyko wystąpienia nawrotu choroby i nowotworów wtórnych

  • nasilenia dolegliwości bólowych i obniżonej skuteczności leczenia przeciwbólowego

Osoby palące częściej skarżą się na ból, zwykle o większym niż u niepalących natężeniu. U chorych z przewlekłym bólem, uzależnionych od produktów z nikotyną i stosujących  preparaty opioidowe dochodzi do złożonych interakcji. W rezultacie gorszy jest efekt przeciwbólowy opioidów i zwiększone ryzyko stosowania preparatów przeciwbólowych niezgodnie z zaleceniami.

Unikanie palenia i narażenia na bierne palenie jest priorytetem dla osób z chorobą nowotworową.

Istnieje wiele metod i produktów leczniczych wspomagających rzucenie palenia, które mogą być stosowane po diagnozie nowotworu.

Zadzwoń do specjalistów z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym (801 108 108) i zaplanuj rzucenie palenia!

  1. Imhoff van LC, Kranenburg GG, Macco S, Nijman NL, Overbeeke van EJ, Wegner I, Grolman W, Pothen AJ Prognostic value of continued smoking on survival and recurrence rates in patients with head and neck cancer: A systematic review. Head Neck. 2015 Apr 20. doi: 10.1002/hed.24082 https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/593943820/Head_Neck_2015_van_Imhoff_Prognostic_value_of_continued_smoking_on_survival_and_recurrence_rates_in_patients_with.pdf
  2. Browman GP, Wong G, Hodson I, Sathya J, Russell R, McAlpine L, Skingley P, Levine MN. Influence of cigarette smoking on the efficacy of radiation therapy in head and neck cancer. N Engl J Med. 1993 Jan 21;328(3):159-63. doi: 10.1056/NEJM199301213280302. PMID: 8417381. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8417381/
  3. Ditre JW, Gonzalez BD, Simmons VN, Faul LA, Brandon TH, Jacobsen PB. Associations between pain and current smoking status among cancer patients. Pain. 2011 Jan;152(1):60-5. doi: 10.1016/j.pain.20109.001

 

dr hab. n. med M. Mańczuk

Więcej o paleniu i nowotworach na naszej stronie https://jakrzucicpalenie.pl/palenie-tytoniu-a-nowotwory/