Jak szybko rzucić palenie – test uzależnienia od nikotyny

Pytanie
Odpowiedź
Punkty
Jak szybko po przebudzeniu zapala Pani/ Pan pierwszego  papierosa?
do 5 minut
6-30 minut
31-60 minut
po 60 minutach
3
2
1
0
Czy ma Pani/ Pan trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane?
Tak
Nie
1
0
Z którego papierosa jest Pani/ Panu najtrudniej zrezygnować?
Z pierwszego rano
Z każdego innego
1
0
Ile papierosów wypala Pani/ Pan w ciągu dnia?
10 lub mniej
11-20
21-30
31 i więcej
0
1
2
3
Czy częściej pali Pani/ Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?
Tak
Nie
1
0
Czy pali Pani /Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/ Pan tak chora(y), że musi leżeć w łóżku
Tak
Nie
1
0
POLICZ SUMĘ PUNKTÓW

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Jeżeli otrzymałeś:

PONIŻEJ 7 PUNKTÓW –  Nie jesteś jeszcze silnie uzależniona/y od nikotyny, a palenie tytoniu wynika głównie z potrzeb psychologicznych. Jeśli czujesz przymus palenia i trudno Ci wytrwać w abstynencji to głównym powodem są silne nawyki związane z używaniem papierosów i brak samej czynności palenia. Twoje uzależnienie fizyczne od nikotyny jeszcze nie występuje, lub nie jest ono silne. Jednak każdy kolejny wypalany przez Ciebie papieros zbliża Cię do fizycznego uzależnienia i w konsekwencji rzucając palenie będziesz odczuwał dyskomfort fizyczny spowodowany brakiem nikotyny. Przygotowując się do rzucenia palenia warto rozważyć zastosowanie środków farmakologicznych, jednak nacisk powinien być położony na przygotowanie się psychiczne.

7 PUNKTÓW I WIĘCEJ –  Jesteś osobą silnie uzależnioną od palenia. Twoje uzależnienie wynika z fizycznego zapotrzebowania na nikotynę i potrzeb psychologicznych. Odczuwasz silny przymus palenia a brak papierosów odczuwasz jako dyskomfort fizyczny i psychiczny. Przygotowując się do rzucenia palenia trzeba być przygotowanym na łagodzenie tych stanów stosując odpowiednie środki farmakologiczne (zakładka Metody) przy równoczesnym odpowiednim przygotowaniu psychologicznym (zakładka Rzucam)