Gdzie znaleźć informacje o rzucaniu palenia?

Gdzie szukać sprawdzonych informacji na temat rzucania palenia?

Obecnie dysponujemy niemal nieograniczonym dostępem do różnych informacji. Dzięki temu, o każdej porze możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Z drugiej jednak strony, taka sytuacja stwarza pewne zagrożenie. Mnogość informacji utrudnia identyfikację tych, które są najbardziej aktualne, odpowiednie, a przede wszystkim rzetelne. Jest to szczególnie wyraźne, kiedy chcemy znaleźć informacje o rzucaniu palenia.

W przypadku informacji dotyczących naszego zdrowia, czy ogólnie mówiąc zagadnień medycznych, należy opierać się o „medycynę opartą na dowodach” (ang. Evidence Based Medicine – EBM). Co to oznacza? Informacje o rzucaniu palenia, z których korzystamy powinny pochodzić z rzetelnych źródeł. Są to badania naukowe, lub materiały, które zostały stworzone w oparciu o wyniki tych badań.

W przypadku wyrobów zawierających nikotynę możemy napotkać wiele nieprawdziwych, lub błędnie interpretowanych informacji. Zdarza się, że szkodliwe wyroby przedstawiane są w pozytywnym świetle. Natomiast umniejszane lub zupełnie pomijane są negatywne skutki zdrowotne, które wywołują.

Źródła sprawdzonych informacji o rzucaniu palenia.

Gdzie należy zatem szukać sprawdzonych informacji o rzucaniu palenia?

Pamiętaj także aby:

  • Weryfikować prawdziwość informacji zdrowotnych pochodzących z niesprawdzonych, budzących Twoje wątpliwości źródeł.
  • Zwracać szczególną uwagę na pozytywne komunikaty, które pojawiają się w kontekście papierosów tradycyjnych, ale także e-papierosów, czy tytoniu podgrzewanego.
  • Nie powielać niesprawdzonych informacji i niejednokrotnie szkodliwych mitów na temat palenia papierosów, używania e-papierosów lub tytoniu podgrzewanego.