EVALI to ostre uszkodzenie płuc powodowane używaniem e-papierosów!

E-papierosy powodują ostre uszkodzenie płuc
W związku z coraz częstszym diagnozowaniem przypadków chorób układu oddechowego powiązanych przyczynowo z używaniem e-papierosów w 2019 r sklasyfikowano nową jednostkę chorobową o kodzie ICD10 J68.9.  nazwaną EVALI (E-cigarette Vaping Associated Lung Injury).

EVALI to ostre uszkodzenie płuc, związane z wdychaniem związków chemicznych, które powstają w wyniku używania e-papierosów. Najczęściej jest to związane z podgrzewaniem w e-papierosach płynów zawierających kanabinoidy i inne często nieznane substancje psychoaktywne.

Od sierpnia 2019 r. (gdy odnotowano pierwszy przypadek tej choroby) do stycznia 2020 r  na terenie Stanów Zjednoczonych odnotowano 2668 hospitalizacji związanych z EVALI. Z tego powodu zmarło tam w sumie 60 osób.

W Polsce do stycznia b.r. odnotowano już trzy przypadki, w których e-papierosy spowodowały ostre uszkodzenia płuc.

W związku z tym GIS wprowadził obowiązkowy monitoring powikłań po użyciu e-papierosów. Od początku 2020 r. szpitale mają obowiązek zgłaszać każdy przypadek uszkodzenia płuc związany z waporyzacją.

Źródło: Puls Medycyny

https://pulsmedycyny.pl/evali-nowa-choroba-pluc-zwiazana-z-e-papierosami-980628?fbclid=IwAR3Hg3ai2kqqvdQwHHtoTAQWOE5DfOVxaJLZtIKZqz9lOT870mNk1acdQpo