Analiza ekspercka polityki zdrowotnej ograniczającej palenie tytoniu w Polsce – badanie Delphi

Analiza ekspercka polityki zdrowotnej ograniczającej palenie tytoniu w Polsce w kontekście realizacji celów i zadań „Strategii Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024” – badanie Delphi

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu naukowego przyznanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem w konkursie ONKOGRANTY, przez zespół badawczy Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.

Projekt był realizowany od lutego do sierpnia 2017 roku, a ramach badania, którego celem było dokonanie oceny spójności polityki ograniczającej palenie tytoniu w Polsce z działaniami zakładanymi w tym zakresie w „Strategii Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024” przeprowadzono wywiady z 28 ekspertami w dziedzinie polityki zdrowotnej w Polsce.