12 listopada 2017

Test uzależnienia od nikotyny

Pytanie
Odpowiedź
Punkty
Jak szybko po przebudzeniu zapala Pani/ Pan pierwszego  papierosa?
do 5 minut
6-30 minut
31-60 minut
po 60 minutach
3
2
1
0
Czy ma Pani/ Pan trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane?
Tak
Nie
1
0
Z którego papierosa jest Pani/ Panu najtrudniej zrezygnować?
Z pierwszego rano
Z każdego innego
1
0
Ile papierosów wypala Pani/ Pan w ciągu dnia?
10 lub mniej
11-20
21-30
31 i więcej
0
1
2
3
Czy częściej pali Pani/ Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?
Tak
Nie
1
0
Czy pali Pani /Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/ Pan tak chora(y), że musi leżeć w łóżku
Tak
Nie
1
0
POLICZ SUMĘ PUNKTÓW
 

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Jeżeli otrzymałeś:

PONIŻEJ 7 PUNKTÓW –  Nie jesteś jeszcze silnie uzależniona/y od nikotyny, a palenie tytoniu wynika głównie z potrzeb psychologicznych. Jeśli czujesz przymus palenia i trudno Ci wytrwać w abstynencji to głównym powodem są silne nawyki związane z używaniem papierosów i brak samej czynności palenia. Twoje uzależnienie fizyczne od nikotyny jeszcze nie występuje, lub nie jest ono silne. Jednak każdy kolejny wypalany przez Ciebie papieros zbliża Cię do fizycznego uzależnienia i w konsekwencji rzucając palenie będziesz odczuwał dyskomfort fizyczny spowodowany brakiem nikotyny. Przygotowując się do rzucenia palenia warto rozważyć zastosowanie środków farmakologicznych, jednak nacisk powinien być położony na przygotowanie się psychiczne.

 

7 PUNKTÓW I WIĘCEJ –  Jesteś osobą silnie uzależnioną od palenia. Twoje uzależnienie wynika z fizycznego zapotrzebowania na nikotynę i potrzeb psychologicznych. Odczuwasz silny przymus palenia a brak papierosów odczuwasz jako dyskomfort fizyczny i psychiczny. Przygotowując się do rzucenia palenia trzeba być przygotowanym na łagodzenie tych stanów stosując odpowiednie środki farmakologiczne (zakładka Metody) przy równoczesnym odpowiednim przygotowaniu psychologicznym (zakładka Rzucam)

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
Strona głównaAktualności Wpływ palenia na ciążeMateriały