Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 801 108 108

Test Motywacji do Zaprzestania Palenia

Pytanie
Odpowiedź 
1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu?
Tak
Nie
2. Czy decydujesz się na to dla siebie samej/samego (podkreśl „Tak”), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp. (podkreśl „Nie”)
Tak
Nie
3. Czy podejmowałaś(eś) już próby rzucenia palenia?
Tak
Nie
4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej?
Tak
Nie
5. Czy wiesz dlaczego palisz tytoń?
Tak
Nie
6. Czy mogłabyś/ mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół itp., gdybyś chciał(a) rzucić palenie?
Tak
Nie
7. Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi?
Tak
Nie
8. Czy w miejscu, w którym pracujesz nie pali się tytoniu?
Tak
Nie
9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia?
Tak
Nie
10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał(a)  problemy z utrzymaniem abstynencji?
Tak
Nie
11. Czy wiesz na jakie pokusy i trudności będziesz narażony(a) w okresie abstynencji?
Tak
Nie
12. Czy wiesz, w jaki sposób samej/ samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?
Tak
Nie
Test mierzy motywację  do zaprzestania palenia tytoniu. Aby to sprawdzić, należy podsumować wszystkie udzielone przez Ciebie odpowiedzi „Tak” i osobno podsumować odpowiedzi „Nie”.
*  JEŚLI SUMA UDZIELONYCH PRZEZ CIEBIE ODPOWIEDZI „TAK” jest wyższa od sumy  odpowiedzi „Nie” oznacza to, że umotywowany jesteś stosunkowo silnie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu. Im więcej razy na pytania testu odpowiadasz twierdząco, tym większa jest Twoja gotowość do zaprzestania palenia. Zajrzyj na naszą stronkę Rzucam po bardziej szczegółowe informacje.
*  JEŚLI NATOMIAST  CZĘŚCIEJ UDZIELIŁEŚ ODPOWIEDŹ „NIE” oznacza to, że Twoja gotowość do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka i być może w ogóle nie zdecydujesz się na podjęcie próby zaprzestania palenia bądź możesz ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji. Polecamy Ci naszą podstronę A może rzucić lub Pale bo lubię

Back to Top ↑