11 listopada 2017

Mechanizmy uzależnienia

Palisz papierosy regularnie i zastanawiasz się, czy jesteś już uzależniony. Aby ocenić swój stan, dowiedz się najpierw, co kryje się pod pojęciem „uzależnienie”.

Zawarta w dymie tytoniowym nikotyna jest substancją psychoaktywną tzn. oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy podobnie jak heroina czy kokaina. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie uznała jako jednostkę chorobową zespół uzależnienia od tytoniu. Równocześnie WHO jako uzależnienie uznaje stan charakteryzujący się:

  • Silną potrzebą przyjmowania danej substancji
  • Trudnościami w kontrolowaniu tego zachowania
  • Uporczywym używaniem danej substancji pomimo świadomości szkodliwych następstw jego używania
  • Przedkładaniem przyjmowania danej substancji ponad inne zajęcia
  • Zwiększoną tolerancją (konieczność dostarczania większej ilości środka dla osiągnięcia tego samego efektu)
  • Występowaniem zespołu odstawiennego w przypadku niedostarczenia substancji do organizmu.

Wiedz też, że mówiąc o uzależnieniu specjaliści wyróżniają trzy kategorie uzależnienia:

pale1

pale2

żywcem 1
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
Strona głównaAktualności Wpływ palenia na ciążeMateriały