12 listopada 2017

Ograniczenia w używaniu e-papierosów

 

Ograniczenia w używaniu e-papierosów

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wdrażająca regulacje przyjętej w 2014 r. dyrektywy tytoniowej 6 lipca 2016 r. została przyjęta przez Sejm.

Nowe regulacje ograniczają miejsca używania papierosów elektronicznych tak jak  obecnie obowiązujący zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych np. na przystankach, w szpitalach, szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Wprowadzono również zakaz sprzedaży e-papierosów przez osoby niepełnoletnie oraz zakaz reklamy i promocji e-papierosów. Nowe regulacje obejmują również zasady dopuszczania do obrotu i sprzedaży (w tym sprzedaży online) e-papierosów i liquidów.

Nowela wprowadza też zmiany dotyczące klasycznych wyrobów tytoniowych. Na opakowaniach będą teraz umieszczane tekstowe i graficzne ostrzeżenia zdrowotne, natomiast znikną informacje na temat poziomu np. substancji smolistych czy tlenków węgla. Zakazana będzie sprzedaż papierosów posiadających charakterystyczny aromat (z wyjątkiem papierosów mentolowych, na które ustanowiono w dyrektywie okres przejściowy do 2020 r.).

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
Strona głównaAktualności Wpływ palenia na ciążeMateriały